Zanieczyszczenie powietrza

Czym są filtry HEPA?

Filtry HEPA obecne są w przedmiotach codziennego użytku: odkurzaczach, klimatyzacjach , samochodach czy oczyszczaczach powietrza. Co tak naprawdę ten rodzaj filtrów oczyszcza i jak działa dowiesz się z poniższego wpisu.  

Co to jest filtr HEPA?

Jakie są klasy filtrów HEPA?

Pozostałe klasyfikacje filtrów: G (zgrubne) , M (średniodokładne), F (dokładne)

Co stosujemy w Heilo – pokrowcu na gondole i wózki spacerowe 2w1?

Co to jest filtr HEPA?

Nazwa filtra HEPA pochodzi od angielskiego akronimu High Efficiency Particulate Air filter. Ten rodzaj filtra efektywnie przechwytuje cząstki stałe, czyli pyły zawieszone, kurz, alergeny. Wykazuje też skuteczność, eliminując  wiele rodzajów bakterii i wirusów. Spośród powyższych najbardziej niebezpiecznym zanieczyszczeniem są pyły zawieszone PM1. PM2.5 i PM10, które są składnikami smogu i ze względu na swoje niewielkie rozmiary z łatwością przedostają się do dróg oddechowych, a nawet do krwiobiegu, powodując groźne choroby. Większość oczyszczaczy powietrza wyposażona jest w filtr HEPA, który stanowi ich główny element w walce o czyste powietrze, albowiem przechwytuje on cząsteczki smogu i alergenów z wysoką skutecznością aż do 99.9%. 

Filtry HEPA wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie należy zachować wysokie standardy jakości powietrza, m.in. w: 

  • szpitalach
  • laboratoriach
  • gabinetach lekarskich
  • przemyśle farmaceutycznym
  • przemyśle spożywczym

Jakie są klasy filtrów HEPA?

Filtry HEPA posiadają różnego rodzaju klasy, które są numerowane. Wszystkie te, które są równe i poniżej klasy 12 oznaczamy mianem EPA (E10, E11, E12), czyli Efficiency Particulate Air. W zależności od klasy filtra usuwają one od 85% (filtr E10) do 99,5% zanieczyszczeń (filtr E12). Z kolei te, które są powyżej klasy 12, noszą miano filtrów HEPA (H13 i H14). Ich skuteczność wynosi 99,95% i więcej.  Doskonale radzą sobie z pyłami zawieszonymi PM1, PM2.5 czy PM10. Filtry EPA i HEPA nazywane są też filtrami absolutnymi, z ang. excellent.

Photo by Eli Defaria

Pozostałe klasyfikacje filtrów: G (zgrubne) , M (średniodokładne), F (dokładne)

Poniżej klasy EPA i HEPA możemy wymienić także: 

  • filtry zgrubne (G1-G4) – to filtry, które eliminują podstawowe zanieczyszczenia. Zaznaczyć należy, że nie radzą sobie ze smogiem, pyłkami roślin, zarodnikami grzybów, drobnym pyłem; 
  • filtry średniodokładne (M5-M6) – są bardzo skuteczne w zatrzymywaniu podstawowych zanieczyszczeń. Dobrze filtrują pyłki roślin oraz częsciowo smog i bakterie; 

 filtry dokładne, czyli High: F7, F8 i F9. Są to filtry 2-go stopnia oczyszczania powietrza mające zastosowanie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach czystości powietrza. Usuwają on do 85% PM1 i do 95% PM2,5 i PM10.

Co stosujemy w Heilo – pokrowcu na gondole i wózki spacerowe 2w1?

W Heilo nie idziemy na kompromisy i stosujemy filtry E11, którego skuteczność wynosi 95%. Zadaniem tego filtra jest bardzo dokładne oczyszczanie powietrza ze smogu, kurzu, grzybów, bakterii. Wszystko po to, by Twoje dziecko mogło oddychać pełną piersią!

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *